Polikliniske refusjoner fra staten til psykisk helsevern for henholdsvis barn og unge og voksne. Regionalt nivå 2006 og 2007. Millioner kroner (løpende priser) og prosentvis nominell endring

 RHF

 

Psykisk helsevern for barn og unge

Psykisk helsevern for voksne

Psykisk helsevern totalt

2006

2007

Pst. endr.

2006

2007

Pst. endr.

2006

2007

Pst. endr.

Helse Sør-Øst RHF

146

165

12,6

234

277

18,4

380

442

16,2

Helse Øst RHF

91

 

 

142

 

 

233

 

 

Helse Sør RHF

55

 

 

91

 

 

147

 

 

Helse Vest RHF

50

56

13,1

62

80

28,4

112

136

21,6

Helse Midt-Norge RHF

36

39

9,1

59

64

7,8

95

103

8,3

Helse Nord RHF

37

40

9,7

45

50

9,7

82

90

9,7

Totalt

268

300

11,8

401

471

17,4

669

771

15,2

Datakilde: Ssb og SINTEF Helse.

For definisjoner og datagrunnlag, se PG1 og PG2 i "Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten” . I samme dokument finner du også alternativer til deflator for korrigering av prisvekst , se SV6.

 

Kontaktperson:

{DynamicContent:Ansatt link}

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |