Totale driftskostnader til psykisk helsevern totalt, korrigert for gjestepasientoppgjør. Regionalt nivå 2006 og 2007, samt 2007 inkludert avskrivninger mv. Kroner per innbygger og i prosent av landsgjennom¬snittet. Løpende kroner

 RHF

Psykisk helsevern totalt

2006

Pst. av lands-gjennom-snittet

2007

Pst. av lands-gjennom-snittet

2007 inkl. avskrivninger  
mv.

Pst. av lands-gjennom-snittet

Helse Sør-Øst RHF

2 866

101

3 198

102

3 492

103

Helse Øst RHF

3 097

110

 

 

 

 

Helse Sør RHF

2 389

85

 

 

 

 

Helse Vest RHF

2 748

97

2 969

95

3 166

94

Helse Midt-Norge RHF

2 614

93

2 775

89

2 918

86

Helse Nord RHF

3 154

112

3 516

113

3 807

113

Totalt

2 826

100

3 123

100

3 375

100

Datakilde: Ssb og SINTEF Helse.

For definisjoner og datagrunnlag, se PG1 og PG2 i "Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten” . I samme dokument finner du også alternativer til deflator for korrigering av prisvekst , se SV6.

 

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |