Totale driftskostnader til psykisk helsevern for voksne, korrigert for gjestepasientoppgjør. Regionalt nivå 2006 og 2007, samt 2007 inkludert avskrivninger mv. Kroner per innbygger og i prosent av landsgjennomsnittet. Løpende kroner

 RHF

Psykisk helsevern for voksne

2006

Pst. av lands-gjennom-snittet

2007

Pst. av lands-gjennom-snittet

2007 inkl. avskrivninger mv.

Pst. av lands-gjennom-snittet

Helse Sør-Øst RHF

3 092

101

3 444

102

3 755

103

Helse Øst RHF

3 351

109

 

 

 

 

Helse Sør RHF

2 543

83

 

 

 

 

Helse Vest RHF

3 057

100

3 302

98

3 511

96

Helse Midt-Norge RHF

2 846

93

3 032

90

3 193

88

Helse Nord RHF

3 351

109

3 662

108

3 969

109

Totalt

3 064

100

3 379

100

3 648

100

Datakilde: Ssb og SINTEF Helse.

For definisjoner og datagrunnlag, se PG1 og PG2 i "Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten” . I samme dokument finner du også alternativer til deflator for korrigering av prisvekst , se SV6.

Publisert 10. juli 2008

{DynamicContent:Ansatt link}

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten

                © SAMDATA 2007    |