Totale driftskostnader til psykisk helsevern for barn og unge, korrigert for gjestepasientoppgjør. Regionalt nivå 2006 og 2007, samt 2007 inkludert avskrivninger mv. Kroner per innbygger og i prosent av landsgjennomsnittet. Løpende kroner

 RHF

Psykisk helsevern for barn og unge

2006

Pst. av lands-gjennom-snittet

2007

Pst. av lands-gjennom-snittet

2007 inkl. avskrivninger mv.

Pst. av lands-gjennom-snittet

Helse Sør-Øst RHF

2 099

102

2 354

103

2 590

105

Helse Øst RHF

2 222

108

 

 

 

 

Helse Sør RHF

1 885

92

 

 

 

 

Helse Vest RHF

1 835

89

1 960

86

2 119

86

Helse Midt-Norge RHF

1 875

91

1 936

85

2 020

82

Helse Nord RHF

2 524

123

3 036

133

3 277

133

Totalt

2 053

100

2 275

100

2 472

100

Datakilde: Ssb og SINTEF Helse.

For definisjoner og datagrunnlag, se PG1 og PG2 i "Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten” . I samme dokument finner du også alternativer til deflator for korrigering av prisvekst , se SV6.

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |