Totale driftskostnader (ekskl. avskrivninger mv.) til psykisk helsevern for henholdsvis PHV-BU og PHV-V
Totale driftskostnader (ekskl. avskrivninger mv.) til psykisk helsevern for henholdsvis PHV-BU og PHV-V, fordelt på driftskostnader ved egne institusjoner, avskrivninger mv., netto gjestepasientkostnader, driftstilskudd til private spesialister og tilskudd til privat pleie. Regionalt nivå 2007. Millioner kroner

 RHF

 

Helse-foretak/ Insti-tusjoner

Av-skrivninger mv.

Netto gjeste-pasient-kostnader

Herav driftstilskudd avtale-spesialister

Herav privat-pleie

Totalt

(A+D+E)

B

C

D

E

(F = A+B+C+D+E)

Helse Sør-Øst RHF

8 420

774

4

181

0

9 198

 - herav PHV-BU

1 399

140

-2

6

0

1 537

 - herav PHV-V

7 021

635

6

175

0

7 661

Helse Vest RHF

2 904

193

11

53

1

3 108

 - herav PHV-BU

477

39

0

0

0

515

 - herav PHV-V

2 427

154

11

53

1

2 592

Helse Midt-Norge RHF

1 836

95

-1

19

0

1 930

 - herav PHV-BU

296

13

4

0

0

313

 - herav PHV-V

1 540

82

-5

19

0

1 617

Helse Nord RHF

1 604

134

14

8

1

1 753

 - herav PHV-BU

326

26

1

0

0

353

 - herav PHV-V

1 278

108

14

8

1

1 400

Totalt i landet

14 764

1 196

28

261

2

15 988

 - herav PHV-BU

2 498

217

2

7

0

2 718

 - herav PHV-V

12 266

979

26

254

2

13 271

Datakilde: Ssb og SINTEF Helse.

For definisjoner og datagrunnlag, se PG1 og PG2 i "Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten” . I samme dokument finner du også alternativer til deflator for korrigering av prisvekst , se SV6.

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |