Totale driftskostnader (ekskl. avskrivninger mv.) til psykisk helsevern for henholdsvis barn og unge og voksne korrigert for gjestepasientoppgjør. Regionalt nivå 2006 og 2007. Millioner kroner (løpende priser) og prosentvis nominell endring

 RHF

 

Psykisk helsevern for barn og unge

Psykisk helsevern for voksne

Psykisk helsevern totalt

2006

2007

Pst. endr.

2006

2007

Pst. endr.

2006

2007

Pst. endr.

Helse Sør-Øst RHF

1 231

1 397

13,5

6 096

7 027

15,3

7 327

8 424

15,0

Helse Øst RHF

835

 

 

4 349

 

 

5 185

 

 

Helse Sør RHF

396

 

 

1 756

 

 

2 152

 

 

Helse Vest RHF

444

477

7,4

2 186

2 438

11,6

2 629

2 915

10,9

Helse Midt-Norge RHF

291

300

3,2

1 406

1 535

9,1

1 697

1 835

8,1

Helse Nord RHF

278

327

17,4

1 181

1 292

9,4

1 460

1 619

10,9

Totalt

2 243

2 501

11,5

10 870

12 292

13,1

13 113

14 792

12,8

Datakilde: Ssb og SINTEF Helse.

For definisjoner og datagrunnlag, se PG1 og PG2 i "Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten” . I samme dokument finner du også alternativer til deflator for korrigering av prisvekst , se SV6.

 

Kontaktperson:

{DynamicContent:Ansatt link}

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |