Regionenes relative kostnadsbruk (totale driftskostnader ekskl. avskrivninger mv.) i henholdsvis psykisk helsevern for barn og unge og psykisk helsevern for voksne.
Regionenes relative kostnadsbruk (totale driftskostnader ekskl. avskrivninger mv.) i henholdsvis psykisk helsevern for barn og unge og psykisk helsevern for voksne. Andel driftskostnader brukt i hhv. PHV-barn og unge og PHV-voksne dividert på hhv. andel av befolkning 0-17 år og befolkning over 18 år i den respektive region i 2007

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |