Totale driftskostnader, avskrivningskostnader mv. og totale driftskostnader inkludert avskrivninger i 2006 og 2007. Millioner kroner (faste 2007- priser) og prosentvis realendring

 

 

Psykisk helsevern for barn og unge

Psykisk helsevern for voksne

Psykisk helsevern totalt

2006

2007

Pst. endr.

2006

2007

Pst. endr.

2006

2007

Pst. endr

Totale driftskostnader
(ekskl. avskrivninger)

2 374

2 498

5,2

11 672

12 266

5,1

14 046

14 764

5,1

Avskrivningskostnader1

216

217

0,4

1 091

979

-10,3

1 308

1 196

-8,5

Totale driftskostnader inkl. avskrivninger mv. (sum kto. 4-7)

2 591

2 715

4,8

12 763

13 245

3,8

15 354

15 960

3,9

Datakilde: Ssb og SINTEF Helse


Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA N√łkkeltall for spesialisthelsetjenesten (Pdf - 2 Mb)

Kontaktperson:

{DynamicContent:Ansatt link}

 

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |