Totale driftskostnader (ekskl. og inkl. avskrivninger mv.) i psykisk helsevern for henholdsvis barn og unge, voksne og totalt.
Totale driftskostnader (ekskl. og inkl. avskrivninger mv.) i psykisk helsevern for henholdsvis barn og unge, voksne og totalt. Fordelt på totale driftskostnader ved institusjoner, driftstilskudd til private spesialister og tilskudd til privat pleie. Avskrivningskostnader. Nasjonalt nivå 2006 og 2007. Millioner kroner (løpende priser) og prosentvis nominell endring

 

 

Psykisk helsevern for barn og unge

Psykisk helsevern for voksne

Psykisk helsevern totalt

2006

2007

Pst. endr.

2006

2007

Pst. endr.

2006

2007

Pst. endr.

Totale driftskostnader (ekskl. avskrivninger mv.)

2 238

2 498

11,6

11 001

12 266

11,5

13 239

14 764

11,5

Herav:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institusjoner

2 232

2 491

11,6

10 766

12 010

11,6

12 998

14 501

11,6

Driftstilskudd private til spesialister

7

7

-4,6

240

254

5,9

247

261

5,6

Privatpleie

0

0

 

3

2

-41,0

3

2

-41,0

Avskrivningskostnader 1)

204

217

6,6

1 029

979

-4,9

1 233

1 196

-3,0

Totale driftskostnader inkl. avskrivninger mv. (sum kto 4-7)

2 444

2 715

11,1

12 037

13 245

10,0

14 481

15 960

10,2

Datakilde: Ssb og SINTEF Helse.

1) Avskrivninger kto. 60, husleiekostnader kto. 630 og tap og lignende kto. 78 i artskontoplan for rapportering av regnskapsdata.

For definisjoner og datagrunnlag, se PG1 og PG2 i "Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten” . I samme dokument finner du også alternativer til deflator for korrigering av prisvekst , se SV6.
 

Kontaktperson:

{DynamicContent:Ansatt link}

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |