Opptrappingsplanens mål: Status for kostnader og øremerkede tilskudd 1999-2006
Dette kapitlet (som er kapittel 3 i SAMDATA Sektorrapport for det psykiske helsevernet 2006) drøfter i hvilken grad en har nådd opptrappingsplanens mål for økning i driftskostnadene.

Opptrappingsplanens mål for vekst i driftskostnadene til det psykiske helsevernet på 2,1 milliarder 1998-kroner ble nådd i løpet av den opprinnelige planperioden 1999-2006. I henhold til Opptrappingsplanen skal driftskostnadene til det psykiske helsevernet øke med 2,1 milliarder 1998 kroner, tilsvarende 2,9 milliarder 2006 kroner, i løpet av planperioden. I 2006 var de totale driftskostnadene til det psykiske helsevernet på 13,2 milliarder kroner. Dette er en økning på tre prosent (386 millioner kroner) fra året før, og en økning på nærmere tre milliarder 2006-kroner (29 prosent) siden i 1998.

Driftskostnadene til psykisk helsevern for barn og unge har i perioden økt med 72 prosent. Tilsvarende vekst i psykisk helsevern for voksne ligger på 23 prosent. Opptrappingsmålet om at minst 30 prosent, eller 879 millioner 2006-kroner, skal gå til nivåhevning i tjenester for barn og unge er også nådd. I psykisk helsevern for voksne er 99,3 prosent av målet om økning på drøye to milliarder kroner i driftskostnadene nådd. Kun 14 millioner kroner mangler på nasjonalt nivå. Sterkere vekst i psykisk helsevern for barn og unge er i tråd med de statlige styringssignalene som har kommet i løpet av planperioden.

Publisert 9. november 2007

                © SAMDATA 2007    |