Måloppnåelse i forhold til Opptrappingsplanen

Rapporten diskuterer utviklingen i det psykiske helsevernet, sett i lys av målene i Opptrappingsplanen for psykisk helse, når det gjelder

Publisert 9. november 2007

                © SAMDATA 2007    |    samdata@sintef.no    |    Sidekart