Gjennomsnittlig ventetid i dager fordelt etter omsorgsnivå og bostedsregioner. Tredje tertial 2006 og endring i dager fra tredje tertial 2005. Pasienter ordinært avviklet fra venteliste i perioden (periodetall).

 Bostedsregion

3. tertial 2006

Endring, i dager 3. tertial 2005-2006

Poliklinisk behandling

Dag-behandl

Inn-leggelse

Alle omsorgs-nivå

Poliklinisk behandling

Dag-behandl

Inn-leggelse

Alle omsorgs-nivå

Helse Øst

74

60

71

73

5,1

0,3

6,6

2,8

Helse Sør

73

68

58

71

7,1

3,5

3,0

2,5

Helse Vest

78

75

74

78

13,7

14,9

12,4

-0,7

Helse Midt-Norge

74

123

94

81

12,2

19,8

6,5

8,2

Helse Nord

81

73

69

79

4,7

3,1

-10,6

-5,1

Bor i utlandet, Svalbard, ukjent*

62*

40*

57*

59*

0,1*

-27,6*

-40,4*

-25,5*

Totalt

75

80

73

75

8,0

7,6

4,2

1,9

 

* Tall inngår i totaltallene.
Datakilde: NPR

Kontaktperson:

Publisert 12. juli 2007

                © SAMDATA 2007    |