Somatikk - Ventetider

Ventelistestatistikken presentert  her innbefatter:

  • tall for antall nye henvisninger på venteliste i løpet av en periode (nyhenviste i et tertial (3 mnd)). Dette beskriver tilstrømmingen til køen
  • tall for antall ventende i kø på et gitt tidspunkt (øyeblikksbilde av køen) og hvor lenge disse har ventet før dette tidspunkt (ikke avsluttet ventetid)
  • tall for antall som behandles og tas av ventelisten på ordinær måte i løpet av en periode (ordinært avviklede). For disse beregnes den reelle avsluttede ventetid

Pasientene kan vente på utredning og/eller behandling poliklinisk, dagbehandling eller innleggelse (omsorgsnivå). Private sykehus uten driftsavtale med et RHF er foreløpig ikke inkludert i statistikken. Unntaket er Feiringklinikken som er en privat institusjon eid av en ideell organisasjon.

Tabeller: 

Publisert 12. juli 2007

                © SAMDATA 2007    |