Antall på venteliste per 31.12.2006, ventetidsfordeling (i prosent) og gjennomsnittlig ventetid i dager, endring i ventetidsfordeling og gjennomsnittlig ventetid fra tredje tertial 2005 til tredje tertial 2006. Bostedsregioner.

Bostedsregion

N=

Prosent 3. tertial 2006

 

 

Endring 3. tertial 2005-2006

< 1 mnd

1-3 mnd

3-6 mnd

> 6 mnd

Totalt

Gjs vente-tid

< 1 mnd

1-3 mnd

3-6 mnd

> 6 mnd

Gjs vente-tid

Helse Øst

62 088

28,1

44,0

16,7

11,2

100

85

-1,6

1,5

0,0

0,2

2,7

Helse Sør

42 248

28,5

41,6

16,8

13,1

100

91

0,5

1,1

0,4

-1,9

-12,7

Helse Vest

42 035

21,4

44,8

20,4

13,3

100

89

-7,0

1,3

3,2

2,4

7,8

Helse Midt-Norge

35 562

20,8

43,3

20,3

15,7

100

98

-5,5

-0,2

1,0

4,7

16,8

Helse Nord

30 386

25,9

44,9

16,7

12,6

100

93

-1,1

2,3

-1,0

-0,3

-6,6

Bor i utlandet,
Svalbard, ukjent*

401*

26,4*

35,2*

17,2*

21,2*

100*

112*

0,5*

-8,0*

1,6*

5,9*

7,2*

Totalt

212 720

25,3

43,7

18,1

13,0

100

90

-2,8

1,2

0,7

0,9

1,4

 

* Tall inngår i totaltallene.
Datakilde: NPR

Kontaktperson:

Publisert 12. juli 2007

                © SAMDATA 2007    |