Antall ordinært avviklet fra venteliste i tredje tertial 2006, ventetidsfordeling (i prosent) og gjennomsnittlig ventetid i dager, endring i ventetidsfordeling og gjennomsnittlig ventetid fra tredje tertial 2005 til tredje tertial 2006. Bostedsregioner.

Bostedsregion

N=

Prosent 3. tertial 2006

 

 

Endring 3. tertial 2005-2006

< 1 mnd

1-3 mnd

3-6 mnd

> 6 mnd

Totalt

Gjs vente-tid

< 1 mnd

1-3 mnd

3-6 mnd

> 6 mnd

Gjs vente-tid

Helse Øst

90 493

17,8

49,9

22,7

9,6

100

73

0,1

-1,0

-0,2

1,1

2,8

Helse Sør

63 079

17,5

50,8

22,3

9,4

100

71

-0,4

-0,5

-0,1

1,0

2,5

Helse Vest

56 837

14,5

48,3

26,2

11,0

100

78

-1,2

-0,5

2,0

-0,3

-0,7

Helse Midt-Norge

45 676

15,6

46,4

25,9

12,2

100

81

-1,0

-1,9

-0,4

3,3

8,2

Helse Nord

33 895

15,1

48,8

24,5

11,6

100

79

-0,9

1,6

-1,1

0,4

-5,1

Bor i utlandet,
Svalbard, ukjent*

266*

29,7*

44,4*

17,7*

8,3*

100*

59*

4,6*

2,1*

-3,3*

-3,5*

-25,5*

Totalt

290 246

16,5

49,1

24,0

10,5

100

75

-0,5

-0,6

0,1

1,0

1,9

 

* Tall inngår i totaltallene.
Datakilde: NPR

Kontaktperson:

Publisert 12. juli 2007

                © SAMDATA 2007    |