Antall på venteliste per 31.12.2006 fordelt etter omsorgsnivå, og prosent endring fra tredje tertial 2005.

Bostedsregion

3. tertial 2006

Prosent endring fra 3. tertial 2005

Poliklinisk behandling

Dag-behandl

Inn-leggelse

Alle omsorgs-nivå

Poliklinisk behandling

Dag-behandl

Inn-leggelse

Alle omsorgs-nivå

Helse Øst

54 100

2 786

5 202

62 088

7,4

7,2

2,8

7,0

Helse Sør

35 810

2 924

3 514

42 248

6,1

6,7

2,2

5,8

Helse Vest

37 164

1 396

3 475

42 035

28,0

36,7

-1,1

25,2

Helse Midt-Norge

28 880

3 533

3 149

35 562

12,4

6,4

-19,5

8,0

Helse Nord

26 974

 730

2 682

30 386

9,5

-13,2

-13,2

6,4

Bor i utlandet,
Svalbard, ukjent*

361*

 11*

29*

401*

6,2*

-15,4*

-9,4*

4,2*

Totalt

183 289

11 380

18 051

212 720

11,9

8,0

-5,2

10,0

 

* Tall inngår i totaltallene.
Datakilde: NPR

Kontaktperson:

Publisert 12. juli 2007

                © SAMDATA 2007    |