Antall ordinært avviklet fra venteliste tredje tertial 2006 fordelt etter omsorgsnivå, og prosent endring fra tredje tertial 2005.

Bostedsregion

3. tertial 2006

Prosent endring fra 3. tertial 2005

Poliklinisk behandling

Dag-behandl

Inn-leggelse

Alle omsorgs-nivå

Poliklinisk behandling

Dag-behandl

Inn-leggelse

Alle omsorgs-nivå

Helse Øst

76 414

6 036

8 043

90 493

2,7

-0,3

-11,3

1,1

Helse Sør

52 688

4 381

6 010

63 079

3,5

9,6

-7,1

2,8

Helse Vest

48 089

3 292

5 456

56 837

4,0

20,1

-4,9

3,9

Helse Midt-Norge

35 682

4 535

5 459

45 676

-3,7

-1,5

-10,1

-4,3

Helse Nord

29 209

1 178

3 508

33 895

-2,2

-5,9

-28,1

-5,8

Bor i utlandet,
Svalbard, ukjent*

213*

31*

22*

266*

-18,7*

47,6*

-31,3*

-15,6*

Totalt

242 295

19 453

28 498

290 246

1,5

4,2

-11,7

0,2

 

* Tall inngår i totaltallene.
Datakilde: NPR

Kontaktperson:
 

Publisert 12. juli 2007

                © SAMDATA 2007    |