Antall nyhenviste tredje tertial 2006 fordelt etter omsorgsnivå, og prosent endring fra tredje tertial 2005.

Bostedsregion

3. tertial 2006

Prosent endring fra 3. tertial 2005

Poliklinisk behandling

Dag-behandl

Inn-leggelse

Alle omsorgs-nivå

Poliklinisk behandling

Dag-behandl

Inn-leggelse

Alle omsorgs-nivå

Helse Øst

94 934

6 658

9 012

110 604

1,2

7,7

-9,1

0,6

Helse Sør

64 730

5 314

6 884

76 928

4,4

13,2

-6,0

3,9

Helse Vest

60 225

3 368

6 073

69 666

9,4

32,3

-6,2

8,7

Helse Midt-Norge

47 351

4 269

5 729

57 349

-4,1

-11,2

-9,6

-5,3

Helse Nord

40 069

1 230

4 021

45 320

0,7

-12,0

-21,6

-2,2

Bor i utlandet,
Svalbard, ukjent*

463*

27*

34*

524*

-7,0*

-15,6*

-24,4*

-8,9*

Totalt

307 772

20 866

31 753

360 391

2,4

6,1

-9,8

1,4

 

* Tall inngår i totaltallene.
Datakilde: NPR

Kontaktperson:
 

Publisert 12. juli 2007

                © SAMDATA 2007    |