Ventetid til poliklinisk utredning/behandling innen psykisk helsevern for voksne. Prosentandeler innen angitte venteintervaller tredje tertial 2006 og endring i andel fra tredje tertial 2005. Ordinært avviklede henvisninger i perioden.

Regionalt helseforetak

3. tertial 2006, prosentandel

Endring andel fra 3. tertial 2005

< 1 mnd

1-3 mnd

3-6 mnd

6-12 mnd

> 1 år

Alle vente tider

< 1 mnd

1-3 mnd

3-6 mnd

6-12 mnd

> 1 år

Helse Øst RHF

27,2

57,1

11,0

3,7

0,9

100

-3,0

4,6

0,6

-1,6

-0,5

Helse Sør RHF

19,7

60,8

14,8

4,4

0,4

100

-0,3

-14,1

6,5

7,5

0,4

Helse Vest RHF

17,0

58,8

18,4

5,0

0,7

100

-2,1

-0,6

1,7

1,1

0,0

Helse Midt-Norge RHF

20,7

53,5

19,9

5,1

0,8

100

2,8

0,5

-3,8

1,2

-0,7

Helse Nord RHF

23,1

48,6

23,0

5,1

0,3

100

0,2

1,1

3,3

-3,7

-0,8

Alle behandlingssteder

22,4

56,9

15,6

4,4

0,7

100

-1,1

-0,7

1,6

0,6

-0,3

 

Datakilde: NPR

Kontaktperson:

Publisert 12. juli 2007

                © SAMDATA 2007    |