Ventetid til poliklinisk utredning/behandling innen psykisk helsevern for barn og unge. Prosentandeler innen angitte venteintervaller tredje tertial 2006 og endring i andel fra tredje tertial 2005. Ordinært avviklede henvisninger i perioden.

Regionalt helseforetak

3. tertial 2006, prosentandel

Endring andel fra 3. tertial 2005

< 1 mnd

1-3 mnd

3-6 mnd

6-12 mnd

> 1 år

Alle vente-tider

< 1 mnd

1-3 mnd

3-6 mnd

6-12 mnd

> 1 år

Helse Øst RHF

17,9

43,1

26,2

12,6

0,2

100

-3,0

4,6

0,6

-1,6

-0,5

Helse Sør RHF

23,0

38,8

22,3

15,5

0,4

100

-0,3

-14,1

6,5

7,5

0,4

Helse Vest RHF

9,8

30,7

30,7

25,0

3,8

100

-2,1

-0,6

1,7

1,1

0,0

Helse Midt-Norge RHF

15,4

34,6

29,1

20,6

0,4

100

2,8

0,5

-3,8

1,2

-0,7

Helse Nord RHF

13,1

39,9

28,2

18,1

0,7

100

0,2

1,1

3,3

-3,7

-0,8

Alle behandlingssteder

16,3

38,4

27,0

17,4

1,0

100

-1,1

-0,7

1,6

0,6

-0,3

 

Datakilder: NPR

Kontaktperson:

Publisert 12. juli 2007

                © SAMDATA 2007    |