Gjennomsnittlig ventetid i dager til poliklinisk behandling og innleggelse innen psykisk helsevern. Pasienter ordinært avviklet. Tredje tertial 2005 og 2006 og endring. Fordelt etter fagområde og helseregion.

Regionalt helseforetak

3. tertial 2005

3. tertial 2006

Endring

Barn/unge

Voksne

Barn/unge

Voksne

Barn/unge

Voksne

Helse Øst RHF

79

54

74

48

-5

-7

Helse Sør RHF

54

45

76

52

22

7

Helse Vest RHF

116

53

121

65

5

12

Helse Midt-Norge RHF

102

51

96

59

-5

8

Helse Nord RHF

103

65

92

59

-11

-6

Alle behandlingssteder

88

52

89

54

1

2

 

Datakilder: NPR

Publisert 12. juli 2007

                © SAMDATA 2007    |