Antall og prosentvis fordeling mellom ulike diagnosegrupper ved innleggelser ved døgninstitusjoner godkjent for tvungent psykisk helsevern. Hele utvalget og innleggelser med vedtak om tvungent psykisk helsevern. 2006.

Diagnose

Hele utvalget

Innleggelser til tvungent psykisk helsevern

Antall

Prosent

Antall

Prosent

Andel av diagnose-
gruppen

Organiske lidelser

596

4

61

4

10

Stoffrelaterte lidelser

2 361

14

83

5

4

Schizofreniforme lidelser

3 639

22

991

64

27

Affektive lidelser

5 045

30

320

21

6

Nevrotiske lidelser

2 053

12

20

1

1

Fysiske adferdssyndromer

168

1

4

0

2

Personlighetsforstyrrelser

1 540

9

38

2

2

Andre diagnoser kap F ICD 10

481

3

18

1

4

Andre diagnoser øvr kap ICD 10

711

4

22

1

3

Totalt i utvalget

16 594

100

1 557

100

9

Mangler diagnose

1 618

 

181

 

11

 

Datakilde: NPR

Tallene gjelder utvalg 4.

Kontaktperson:

Publisert 9. november 2007

                © SAMDATA 2007    |