Tvungent psykisk helsevern
Her presenteres tabeller som viser omfang av tvang og frivillighet ved innleggelse til døgninstitusjoner innen psykisk helsevern for voksne og tabeller for kjennetegn ved pasienter innlagt til tvungen observasjon eller tvungent psykisk helsevern i 2006.

Datamaterialet som ligger til grunn er innhentet av Norsk Pasientregister (NPR). Presentasjonene benytter fire ulike utvalg. Alle utvalg gjelder bare innleggelser fra egen bolig og omfatter altså ikke overføringer mellom institusjoner. For presentasjoner som gjelder utvikling i perioden 2005 til 2006, er utvalget begrenset til å omfatte institusjoner som har levert komplette pasientdata for begge år og som har tilstrekkelig registrering av henvisningsparagraf og spesialistvedtak. For presentasjoner som gjelder kjennetegn ved tvangsinnlagte pasienter inkluderes institusjoner som har levert gode nok data for 2006 med hensyn til kompletthet og registrering av henvisningsparagraf og spesialistvedtak. Institusjoner med mangelfull registrering av aktuelt kjennetegn ekskluderes.

Tabeller tvungent psykisk helsevern

Publisert 9. november 2007

                © SAMDATA 2007    |