Antall og prosent kvinner og menn ved innleggelser ved døgninstitusjoner godkjent for tvungent psykisk helsevern. Hele utvalget og innleggelser med vedtak om tvungent psykisk helsevern eller tvungen observasjon. 2006.

Kjønn

Hele utvalget

Innleggelser med vedtak om
tvungent psykisk helsevern eller tvungen observasjon

Antall

Prosent

Antall

Prosent

Andel av hele gruppa i utvalget

Menn

10 109

45

2 668

50

26

Kvinner

12 171

55

2 643

50

22

Totalt i utvalget

22 280

100

5 311

100

24

Mangler spesialistvedtak

747

 

 

 

 

 

Datakilde: NPR

Tallene gjelder utvalg 2.

Kontaktperson:

Publisert 9. november 2007

                © SAMDATA 2007    |