Begrunnelse for vedtak om tvungent psykisk helsevern. Antall og prosentvis fordeling. 2006.

Begrunnelse

Antall

Prosent

Behandlingskriteriet

1 391

68

Farekriteriet

136

7

Begge kriterier

513

25

Totalt i utvalget

2 040

100

Begrunnelse ikke registrert

13

 

 

Datakilde: NPR

Tallene gjelder utvalg 3.

Kontaktperson:

Publisert 9. november 2007

                © SAMDATA 2007    |