Innleggelser til døgnbehandling etter spesialistvedtak ved institusjoner godkjent for tvungent psykisk helsevern. Absolutte tall og prosentvis fordeling med endring. Etter helseregion og institusjonstype. 2005 og 2006.

Spesialistvedtak

2005

2006

Endring
2005-2006

Antall

Prosent

Antall

Prosent

Antall

Prosent

Helse Øst

Innleggelser ved sykehusavdelinger

Frivillig

2 675

64

2885

65

210

8

Frivillig kontrakt

6

0

7

0

1

17

Tvungen observasjon

921

22

989

22

68

7

Tvungent PHV

524

13

539

12

15

3

Annen lovhjemmel

40

1

35

1

-5

-13

Totalt

4 166

100

4455

100

289

7

Ikke registrert

32

 

84

 

52

 

Innleggelser ved DPS oa

Frivillig

155

90

199

93

44

28

Frivillig kontrakt

0

0

0

0

0

-

Tvungen observasjon

0

0

0

0

0

-

Tvungent PHV

18

10

14

7

-4

-22

Annen lovhjemmel

0

0

0

0

0

0

Totalt

173

100

213

100

40

23

Ikke registrert

0

 

1

 

1

 

Helse Sør

Innleggelser ved sykehusavdelinger

Frivillig

2 005

67

2371

68

366

18

Frivillig kontrakt

65

2

46

1

-19

-29

Tvungen observasjon

562

19

621

18

59

10

Tvungent PHV

374

12

447

13

73

20

Annen lovhjemmel

7

0

3

0

-4

-57

Totalt

3 013

100

3 488

100

475

16

Ikke registrert

78

 

3

 

-75

 

Innleggelser ved DPS oa

Frivillig

810

95

982

95

172

21

Frivillig kontrakt

0

0

1

0

1

-

Tvungen observasjon

0

0

0

0

0

-

Tvungent PHV

38

4

54

5

16

42

Annen lovhjemmel

1

0

1

0

0

-

Totalt

849

100

1 038

100

189

22

Ikke registrert

25

 

27

 

2

 

Helse Vest

Innleggelser ved sykehusavdelinger

Frivillig

2 065

69

1 899

67

-166

-8

Frivillig kontrakt

12

0

11

0

-1

-8

Tvungen observasjon

466

15

461

16

-5

-1

Tvungent PHV

460

15

447

16

-13

-3

Annen lovhjemmel

7

11

6

0

-1

-14

Totalt

3 010

100

2 824

100

- 186

- 6

Ikke registrert

63

 

50

 

-13

 

Innleggelser ved DPS oa

Frivillig

1 426

87

1 537

88

111

8

Frivillig kontrakt

1

0

3

0

2

200

Tvungen observasjon

46

3

24

1

-22

-48

Tvungent PHV

165

10

181

10

16

10

Annen lovhjemmel

0

0

0

0

0

-

Totalt

1 638

100

1 745

100

107

7

Ikke registrert

34

 

43

 

9

 

Helse Nord

Innleggelser ved sykehusavdelinger

Frivillig

878

77

893

76

15

2

Frivillig kontrakt

0

0

2

0

2

-

Tvungen observasjon

123

11

155

13

32

26

Tvungent PHV

137

12

122

10

-15

-11

Annen lovhjemmel

0

0

0

0

0

-

Totalt

1 138

100

1 172

100

34

3

Ikke registrert

0

 

2

 

2

 

 

Datakilde: NPR

Tallene gjelder utvalg 1.

Kontaktperson:

Publisert 9. november 2007

                © SAMDATA 2007    |