Innleggelser til døgnbehandling etter spesialistvedtak ved institusjoner godkjent for tvungent psykisk helsevern. Absolutte tall og prosentvis fordeling med endring. Hele utvalget og etter institusjonstype. 2005 og 2006.

Alle innleggelser i utvalget

Spesialistvedtak

2005

2006

Endring
2005-2006

Antall

Prosent

Antall

Prosent

Antall

Prosent

Frivillig

10 014

72

10 766

72

752

8

Frivillig kontrakt

84

1

70

0

-14

-17

Tvungen undersøkelse

2 118

15

2 250

15

132

6

Tvungent PHV

1 716

12

1 804

12

88

5

Annen lovhjemmel

55

0

45

0

-10

-18

Totalt

13 987

100

14 935

100

948

7

Ikke registrert

232

 

331

 

 

 

Innleggelser ved sykehusavdelinger

Spesialistvedtak

2005

2006

Endring
2005-2006

Antall

Prosent

Antall

Prosent

Antall

Prosent

Frivillig

7 623

67

8 048

67

425

6

Frivillig kontrakt

83

1

66

1

-17

-20

Tvungen undersøkelse

2 072

18

2 226

19

154

7

Tvungent PHV

1 495

13

1 555

13

60

4

Annen lovhjemmel

54

0

44

0

-10

-19

Totalt

11 327

100

11 939

100

612

5

Ikke registrert

173

 

260

 

 

 

Innleggelser ved institusjoner utenfor sykehus

Spesialistvedtak

2005

2006

Endring
2005-2006

Antall

Prosent

Antall

Prosent

Antall

Prosent

Frivillig

2 391

90

2718

91

327

14

Frivillig kontrakt

1

0

4

0

3

300

Tvungen undersøkelse

46

2

24

1

-22

-48

Tvungent PHV

221

8

249

8

28

13

Annen lovhjemmel

1

0

1

0

0

0

Totalt

2 660

100

2 996

100

336

13

Ikke registrert

59

 

71

 

 

 

 

Datakilde: NPR

Tallene gjelder utvalg 1.

Kontaktperson:

Publisert 9. november 2007

                © SAMDATA 2007    |