Innleggelser til døgnbehandling etter henvisningsformalitet ved institusjoner godkjent for tvungent psykisk helsevern. Absolutte tall og prosentvis fordeling med endring. Etter helseregion og institusjonstype. 2005 og 2006.

Henvisningsformalitet

2005

2006

Endring
2005-2006

Antall

Prosent

Antall

Prosent

Antall

Prosent

Helse Øst

Innleggelser ved sykehusavdelinger

Frivillig

2 006

49

2 100

47

94

5

Tvungent PHV

2 053

50

2 293

52

240

12

Annen lovhjemmel

42

1

38

1

-4

-10

Totalt

4 101

100

4 431

100

330

8

Ikke registrert

97

 

108

 

11

 

Innleggelser ved DPS oa

Frivillig

155

90

196

93

41

26

Tvungent PHV

18

10

15

7

-3

-17

Annen lovhjemmel

0

0

0

0

0

0

Totalt

173

100

211

100

38

22

Ikke registrert

0

 

3

 

3

 

Helse Sør

Innleggelser ved sykehusavdelinger

Frivillig

1 861

62

2 105

61

244

13

Tvungent PHV

1 131

38

1 333

39

202

18

Annen lovhjemmel

24

1

15

0

-9

-38

Totalt

3 016

100

3 453

100

437

14

Ikke registrert

75

 

159

 

84

 

Innleggelser ved DPS oa

Frivillig

798

94

965

93

167

21

Tvungent PHV

52

6

73

7

21

40

Annen lovhjemmel

0

0

1

0

1

-

Totalt

850

100

1 039

100

189

22

Ikke registrert

24

 

26

 

2

 

Helse Vest

Innleggelser ved sykehusavdelinger

Frivillig

1 677

55

1 551

55

-126

-8

Tvungent PHV

1 352

45

1 257

45

-95

-7

Annen lovhjemmel

9

0

7

0

-2

-22

Totalt

3 038

100

2 815

100

-223

-7

Ikke registrert

35

 

59

 

24

 

Innleggelser ved DPS oa

Frivillig

1 403

86

1 506

87

103

7

Tvungent PHV

230

14

218

13

-12

-5

Annen lovhjemmel

2

0

1

0

-1

-50

Totalt

1 635

100

1 725

100

90

6

Ikke registrert

37

 

63

 

26

 

Helse Nord

Innleggelser ved sykehusavdelinger

Frivillig

795

70

719

67

-76

-10

Tvungent PHV

341

30

356

33

15

4

Annen lovhjemmel

0

0

3

0

3

-

Totalt

1 136

100

1 078

100

-58

-5

Ikke registrert

2

 

96

 

94

 

 

Datakilde: NPR

Tallene gjelder utvalg 1.

Kontaktperson:

Publisert 9. november 2007

                © SAMDATA 2007    |