Innleggelser til døgnbehandling etter henvisningsformalitet ved institusjoner godkjent for tvungent psykisk helsevern. Absolutte tall og prosentvis fordeling med endring. Hele utvalget og etter institusjonstype. 2005 og 2006.

Alle innleggelser i utvalget

 

2005

2006

Endring
2005-2006

Henvisningsformalitet

Antall

Prosent

Antall

Prosent

Antall

Prosent

Frivillig

8 695

62

9 142

62

447

5

Tvungent PHV

5 177

37

5 545

38

368

7

Annen lovhjemmel

77

1

65

0

-12

-16

Totalt

13 949

100

14 752

100

803

6

Ikke registrert

270

 

514

 

 

 

Innleggelser ved sykehusavdelinger

 

2005

2006

Endring
2005-2006

Henvisningsformalitet

Antall

Prosent

Antall

Prosent

Antall

Prosent

Frivillig

6 339

56

6 475

55

136

2

Tvungent PHV

4 877

43

5 239

44

362

7

Annen lovhjemmel

75

1

63

1

-12

-16

Totalt

11 291

100

11 777

100

486

4

Ikke registrert

209

 

422

 

 

 

Innleggelser ved institusjoner utenfor sykehus

 

2005

2006

Endring
2005-2006

Henvisningsformalitet

Antall

Prosent

Antall

Prosent

Antall

Prosent

Frivillig

2 356

89

2 667

90

311

13

Tvungent PHV

300

11

306

10

6

2

Annen lovhjemmel

2

0

2

0

0

0

Totalt

2 658

100

2 975

100

317

12

Ikke registrert

61

 

92

 

 

 

 

Datakilde: NPR

Tallene gjelder utvalg 1

Kontaktperson:

Publisert 9. november 2007

                © SAMDATA 2007    |