Andel aktivitet, målt ved oppholdsdøgn i 2006, som dekkes av de ulike utvalgene av døgninstitusjoner relativt til aktivitet ved alle døgninstitusjoner godkjent for tvungent psykisk helsevern i 2006. Etter region og institusjonstype.

RHF

Prosent

2005 og 2006

2006
Kjønn

2006
Begrunnelse

2006
Diagnose

Utvalg 1

Utvalg 2

Utvalg 3

Utvalg 4

Helse Øst

39

89

64

77

- Sykehus

43

93

72

79

- DPS oa

18

63

18

63

Helse Sør

83

92

58

65

- Sykehus

91

91

52

59

- DPS oa

70

95

68

76

Helse Vest

68

95

92

73

- Sykehus

69

96

90

96

- DPS oa

66

95

95

40

Helse Midt-Norge

0

0

0

0

- Sykehus

0

0

0

0

- DPS oa

0

0

0

0

Helse Nord

54

58

58

54

- Sykehus

62

62

62

62

- DPS oa

0

28

28

0

Totalt

51

78

62

63

- Sykehus

52

79

63

68

- DPS oa

47

74

58

48

Antall oppholdsdøgn

609 850

935 886

741 533

754 390

Antall institusjoner

28

39

29

29

 

Datakilde: NPR og SSB

For en oversikt over hvilke institusjoner som inngår i de enkelte utvalgene henvises det til nettsidene til SAMDATA.

Kontaktperson:

Publisert 9. november 2007

                © SAMDATA 2007    |