Driftskostnader DRG-virksomhet per liggedag, beregnet med og uten kapitalkostnader, samt relativt kostnadsnivå for 2006 og prosentvis endring fra 2005 til 2006. Regionalt helseforetak.

Regionalt helseforetak

 

Driftskostnader1) per liggedag

Driftskostnader1) per liggedag inkl avskr mv

Nivå 2006

Prosent endring
2005-061)

Relativt kostnadsnivå

Nivå 2006

Prosent endring
2005-061)

Relativt kostnadsnivå

Helse Øst RHF

7 643

3,7

0,98

8 366

3,4

0,97

Helse Sør RHF

8 068

3,4

1,03

8 987

2,7

1,04

Helse Vest RHF

7 233

7,7

0,92

7 893

6,5

0,92

Helse Midt-Norge RHF

7 940

9,0

1,01

8 691

11,9

1,01

Helse Nord RHF

8 805

4,7

1,13

9 768

5,4

1,13

Totalt

7 826

5,2

1,00

8 612

5,2

1,00

 

1) Tallene for 2005 er inflasjonsjustert med 3,4 prosent.
Datakilde: SSB og NPR

Definisjoner og omtale av datagrunnlag. Somatikk 2006.


Kontaktperson:

Publisert 12. juli 2007

                © SAMDATA 2007    |