Somatikk
I dette avsnittet presenteres opphold, liggetider og ressursutnyttelse for DRG-aktiviteten ved helseforetakene.

Aktiviteten presenteres ved å vise utvikling i korrigerte opphold, samlet antall opphold og indeks for pasientsammensetning for DRG-aktiviteten. Gjennomsnittlig liggetid og andel av forskjellig type opphold presenteres for å gi et bilde av utviklingen i sektoren fra 2005 til 2006.

Informasjonen er delt inn i følgende kategorier:

Publisert 12. juli 2007

                © SAMDATA 2007    |