Driftskostnader DRG-virksomhet per DRG-poeng, beregnet med og uten kapitalkostnader, samt relativt kostnadsnivå for 2006 og prosentvis endring fra 2005 til 2006. Regionalt helseforetak.

Regionalt helseforetak

 

Driftskostnader1) per DRG-poeng

Driftskostnader1) per DRG-poeng inkl avskr mv

Nivå 2006

Prosent endring
2005-061)

Relativt kostnadsnivå

Nivå 2006

Prosent endring
2005-061)

Relativt kostnadsnivå

Helse Øst RHF

35 171

2,9

1,00

38 495

2,6

1,00

Helse Sør RHF

32 731

-0,6

0,93

36 461

-1,2

0,95

Helse Vest RHF

33 422

5,7

0,95

36 473

4,6

0,95

Helse Midt-Norge RHF

37 506

3,3

1,07

41 056

5,5

1,06

Helse Nord RHF

40 689

3,1

1,16

45 136

3,8

1,17

Totalt

35 057

2,6

1,00

38 579

2,5

1,00

 

1) Tallene for 2005 er inflasjonsjustert med 3,4 prosent.
Datakilde: SSB og NPR

Definisjoner og omtale av datagrunnlag. Somatikk 2006.


Kontaktperson:

Publisert 12. juli 2007

                © SAMDATA 2007    |