Driftskostnader DRG-virksomhet per liggedag, beregnet med og uten kapitalkostnader, samt relativt kostnadsnivå for 2006 og prosentvis endring fra 2005 til 2006. Helseforetak.

Helseforetak

 

Driftskostnader per liggedag

Driftskostnader per liggedag inkl avskr mv

Nivå 2006

Pst endr. 2005-061)

Relativt kostnadsnivå

Nivå 2006

Pst endr. 2005-061)

Relativt kostnadsnivå

Sykehuset Østfold HF

7 561

8,3

0,97

8 299

7,8

0,96

Sykehuset Asker og Bærum HF

7 201

6,6

0,92

7 981

9,9

0,93

Akershus universitetssykehus HF

6 853

-1,7

0,88

7 522

-2,8

0,87

Ullevål universitetssykehus HF

8 817

-1,6

1,13

9 644

-2,1

1,12

Aker universitetssykehus HF

7 970

11,6

1,02

8 632

11,9

1,00

Sunnaas sykehus HF

6 539

13,2

0,84

7 534

12,7

0,87

Sykehuset Innlandet HF

7 435

4,6

0,95

8 158

4,3

0,95

Diakonhjemmet Sykehus

7 777

3,9

0,99

8 298

2,5

0,96

Lovisenberg Diakonale sykehus

6 857

5,2

0,88

7 447

4,9

0,86

Martina Hansens Hospital

8 081

-0,6

1,03

8 396

-0,5

0,97

Revmatismesykehuset

3 356

9,1

0,43

3 555

8,6

0,41

Rikshospitalet Radiumhospitalet HF

11 916

2,5

1,52

13 488

1,9

1,57

Sykehuset Buskerud HF

6 977

5,7

0,89

7 571

6,4

0,88

Ringerike sykehus HF

6 354

9,2

0,81

6 969

7,4

0,81

Sykehuset i Vestfold HF

6 900

-1,8

0,88

7 710

-1,3

0,90

Sykehuset Telemark HF

5 283

3,7

0,68

5 911

2,2

0,69

Blefjell sykehus HF

7 665

7,4

0,98

8 149

6,1

0,95

Sørlandet sykehus HF

7 253

6,3

0,93

8 034

4,6

0,93

Betanien Hospital

4 728

20,0

0,60

4 961

20,1

0,58

Helse Stavanger HF

6 792

8,3

0,87

7 352

8,2

0,85

Helse Fonna HF

6 880

6,5

0,88

7 490

2,8

0,87

Helse Bergen HF

7 705

8,7

0,98

8 453

7,6

0,98

Helse Førde HF

8 017

7,4

1,02

8 823

6,6

1,02

Haraldsplass Diakonale Sykehus

5 919

1,9

0,76

6 405

1,2

0,74

Haugesund Sanitetsforenings revmatismesykehus

5 112

5,0

0,65

5 263

5,1

0,61

Helse Sunnmøre HF

6 709

8,5

0,86

7 295

7,4

0,85

Helse Nordmøre og Romsdal HF

6 936

-0,9

0,89

7 575

-0,3

0,88

St Olavs Hospital HF

8 795

13,6

1,12

9 689

16,3

1,12

Helse Nord Trøndelag HF

7 705

3,8

0,98

8 315

3,8

0,97

Helgelandssykehuset HF

7 090

3,5

0,91

7 724

3,3

0,90

Nordlandssykehuset HF

8 405

5,0

1,07

9 101

4,3

1,06

Hålogalandssykehuset HF

8 086

11,2

1,03

9 736

17,7

1,13

Universitetssykehuset i Nord-Norge HF

10 025

1,8

1,28

10 868

0,4

1,26

Helse Finnmark HF

8 965

5,4

1,15

10 216

9,6

1,19

Totalt

7 826

5,2

1,00

8 612

5,0

1,00

 

1) Tallene for 2005 er inflasjonsjustert med 3,4 prosent.
Datakilde: SSB og NPR

Definisjoner og omtale av datagrunnlag. Somatikk 2006.

Kontaktperson:

Publisert 12. juli 2007

                © SAMDATA 2007    |