Tiltak per fagårsverk og per pasient, pasienter per fagårsverk i poliklinikker for barn og unge. Regionale helseforetak. 2006 og endring fra 2005.

Region

Sum tiltak fagårsverk 2006

Prosent endring 2005-2006

Sum tiltak per pasient 2006

Prosent endring 2005-2006

Antall pasienter per fagårsverk 2006

Prosent endring 2005-2006

Helse Øst

455

9,2

15,8

8,9

28,9

0,3

Helse Sør

518

2,6

13,1

3,0

39,5

-0,4

Helse Vest

380

1,5

14,0

0,1

27,2

1,3

Helse Midt-Norge

339

-5,5

12,1

-6,6

28,1

1,1

Helse Nord

397

-5,2

13,2

2,8

30,2

-7,7

Totalt

426

2,7

14,0

3,5

30,3

-0,7

Grunnlagsdata: NPR og SSB

Kontakt:

{DynamicContent:Ansatt link}

Publisert 9. november 2007

                © SAMDATA 2007    |