Behandlede pasienter, tiltak og fagårsverk i poliklinisk virksomhet for barn og unge. Regionale helseforetak. 2006 og endring fra 2005.

Region

Antall behandlede pasienter 2006

Prosent endring 2005-2006

Sum tiltak (direkte og indirekte) 2006

Prosent endring 2005-2006

Antall fagårsverk 2006

Prosent endring 2005-2006

Helse Øst

15 092

14,8

237 947

25,0

523

14,4

Helse Sør

9 631

9,9

126 233

13,2

244

10,3

Helse Vest

8 237

10,6

115 089

10,7

303

9,1

Helse Midt-Norge

5 944

10,8

71 743

3,5

212

9,5

Helse Nord

6 170

4,9

81 156

7,8

205

13,7

Totalt

45 074

11,0

632 168

14,8

1 485

11,8

Grunnlagsdata: NPR og SSB

Kontakt:

{DynamicContent:Ansatt link}

 

 

Publisert 9. november 2007

                © SAMDATA 2007    |