Poliklinisk virksomhet for barn og unge: Tiltak, behandlede pasienter, fagårsverk og indikatorer på produktivitet. Nasjonale tall. 2005-2006.

 

2005

2006

Prosent endring

Poliklininisk aktivitet - nasjonale tall:

 

 

Antall tiltak

561 304

641 971

14,4

Antall behandlede pasienter

41 722

46 214

10,8

For institusjoner som inngår i beregning av produktivitet:

Antall tiltak

550 518

632 168

14,8

- direkte

404 623

466 595

15,3

- indirekte

145 895

165 572

13,5

 

Antall behandlede pasienter

40 614

45 074

11,0

 

Antall fagårsverk

1 328

1 485

11,8

 

 

 

 

Tiltak per fagårsverk

414

426

2,7

- direkte tiltak per fagårsverk

305

314

3,1

- indirekte tiltak per fagårsverk

110

111

1,5

 

Tiltak per pasient

13,6

14,0

3,5

- direkte tiltak per pasient

10,0

10,4

3,9

- indirekte tiltak per pasient

3,6

3,7

2,3

 

Pasienter per fagårsverk

30,6

30,3

-0,7

 

Datakilde: NPR og SSB

Kontaktperson:

{DynamicContent:Ansatt link}

Publisert 9. november 2007

                © SAMDATA 2007    |