Somatikk - Senger og personell
Her presenteres de personellressurser/årsverk som er benyttet i pasienbehandlingen og bruk av sengeressurser.

Personellinnsatsen kategoriseres etter type stilling i hver helseregion, og som en rate per 1000 innbyggere både i bostedsregionene og i foretaksområdene. Antall effektive senger viser hvor mye sengeressurser som faktisk er benyttet i pasientbehandlingen i bostedsregionene og i foretaksområdene.

Nasjonale og regionale oversikter

 

Oversikter på HF-nivå

Publisert 12. juli 2007

                © SAMDATA 2007    |