Rus - Døgnplasser og personell

Døgnplasser ved helseforetakene og døgnplasser ved private tiltak det er inngått avtale med RHF om, blir presentert i sektorrapporten SAMDATA Rusbehandling som publiseres september 2007.

Personellopplysninger hentes fra ulike registre i SSB og er tilgjengelig først i juli 2007. Arbeidet med å sammenstille disse datagrunnlag pågår og presenteres i sektorrapporten SAMDATA Rusbehandling som publiseres september 2007.

Publisert 12. juli 2007

                © SAMDATA 2007    |