Driftskostnader til psykisk helsevern finansiert av RHF-enes basisramme til psykisk helsevern for henholdsvis barn og unge og voksne, samt totalt psykisk helsevern.
Driftskostnader til psykisk helsevern finansiert av RHF-enes basisramme til psykisk helsevern for henholdsvis barn og unge og voksne, samt totalt psykisk helsevern. Regionalt nivå. 2005 og 2006. Millioner kroner målt i faste 2006-kroner, og endring i prosent.

 

 

Psykisk helsevern for barn og unge

Psykisk helsevern for voksne

Sum psykisk helsevern

2005

2006

Pst. endr

2005

2006

Pst. endr

2005

2006

Pst. endr

Helse Øst

549

714

30,1

3 684

3 552

-3,6

4 232

4 266

0,8

Helse Sør

239

320

33,9

1 414

1 325

-6,3

1 654

1 645

-0,5

Helse Vest

278

378

35,8

1 861

1 689

-9,3

2 139

2 067

-3,4

Helse Midt-Norge

164

181

10,5

1 063

1 097

3,1

1 227

1 278

4,1

Helse Nord

193

231

19,6

929

926

-0,3

1 122

1 157

3,1

Totalt

1 423

1 824

28,2

8 951

8 589

-4,0

10 374

10 413

0,4


 

Datakilde: SSB og SINTEF Helse.

Definisjoner og omtale av datagrunnlag. Psykisk helsevern 2006.

Kontaktperson:

Publisert 12. juli 2007

                © SAMDATA 2007    |