Polikliniske refusjoner fra staten til psykisk helsevern for henholdsvis barn og unge og voksne og psykisk helsevern totalt. Regionalt nivå. 2005 og 2006. Millioner kroner målt i faste 2006-kroner, og endring i prosent.

 

 

Psykisk helsevern for barn og unge

Psykisk helsevern for voksne

Sum
psykisk helsevern

2005

2006

Pst. endr

2005

2006

Pst. endr

2005

2006

Pst. endr

Helse Øst RHF

78

91

16,1

134

142

6,2

212

233

9,8

Helse Sør RHF

51

54

6,9

88

91

4,4

139

146

5,3

Helse Vest RHF

45

50

9,6

68

62

-7,8

115

112

-2,2

Helse Midt-Norge RHF

34

36

3,8

54

59

9,1

89

95

7,0

Helse Nord RHF

32

37

13,9

43

45

5,7

75

82

9,2

Totalt

243

267

10,2

387

401

3,7

629

668

6,2


 

Datakilde: SSB og SINTEF Helse.

Definisjoner og omtale av datagrunnlag. Psykisk helsevern 2006.

Kontaktperson:

Publisert 12. juli 2007

                © SAMDATA 2007    |