Totale driftskostnader til psykisk helsevern, korrigert for gjestepasientoppgjør. Regionalt nivå. 2005 og 2006, samt 2006 inkludert avskrivninger mv. Kroner per innbygger og i prosent av landsgjennomsnittet, målt i faste 2006-kroner.

 

Sum psykisk helsevern

2005

Pst. av lands-gjennom-snittet

2006

Pst. av lands-gjennom-snittet

2006 inkl. avskrivninger  
mv.

Pst. av lands-gjennom-snittet

Helse Øst RHF

2 984

110

3 056

109

3 362

110

Helse Sør RHF

2 315

85

2 356

84

2 556

84

Helse Vest RHF

2 686

99

2 718

97

2 946

96

Helse Midt-Norge RHF

2 443

90

2 597

93

2 840

93

Helse Nord RHF

3 023

111

3 157

113

3 476

114

Totalt

2 721

100

2 797

100

3 058

100


 

Datakilde: SSB og SINTEF Helse.

Definisjoner og omtale av datagrunnlag. Psykisk helsevern 2006.

Kontaktperson:

 

Publisert 12. juli 2007

                © SAMDATA 2007    |