Totale driftskostnader til psykisk helsevern for voksne, korrigert for gjestepasientoppgjør. Regionalt nivå. 2005 og 2006, samt 2006 inkludert avskrivninger mv. Kroner per innbygger og i prosent av landsgjennomsnittet, målt i faste 2006-kroner.

 

Psykisk helsevern for voksne

2005

Pst. av lands-gjennom-snittet

2006

Pst. av lands-gjennom-snittet

2006 inkl. avskrivninger mv.

Pst. av lands-gjennom-snittet

Helse Øst RHF

3 250

109

3 304

109

3 627

109

Helse Sør RHF

2 497

84

2 518

83

2 732

82

Helse Vest RHF

3 007

101

3 014

100

3 259

98

Helse Midt-Norge RHF

2 685

90

2 821

93

3 105

94

Helse Nord RHF

3 207

108

3 343

110

3 709

112

Totalt

2 972

100

3 029

100

3 315

100


 

Datakilde: SSB og SINTEF Helse.

Publisert 12. juli 2007

                © SAMDATA 2007    |