Totale driftskostnader til psykisk helsevern for barn og unge, korrigert for gjestepasientoppgjør. Regional nivå.
Totale driftskostnader til psykisk helsevern for barn og unge, korrigert for gjestepasientoppgjør. Regional nivå. 2005 og 2006, samt 2006 inkludert avskrivninger mv. Kroner per innbygger og i prosent av landsgjennomsnittet, målt i faste 2006-kroner.

 

Psykisk helsevern for barn og unge

2005

Pst. av lands-gjennom-snittet

2006

Pst. av lands-gjennom-snittet

2006 inkl avskrivninger mv.

Pst. av lands-gjennom-snittet

Helse Øst RHF

2 069

108

2 200

108

2 445

110

Helse Sør RHF

1 714

90

1 820

89

1 974

89

Helse Vest RHF

1 735

91

1 831

90

2 007

90

Helse Midt-Norge RHF

1 672

88

1 879

92

1 986

89

Helse Nord RHF

2 435

128

2 552

125

2 718

122

Totalt

1 907

100

2 035

100

2 220

100


 

Datakilde: SSB og SINTEF Helse.

Publisert 12. juli 2007

                © SAMDATA 2007    |