Totale driftskostnader til psykisk helsevern for henholdsvis barn og unge og voksne, regionalt nivå
Totale driftskostnader til psykisk helsevern for henholdsvis barn og unge og voksne, fordelt på driftskostnader ved egne institusjoner, avskrivninger mv., netto gjestepasientkostnader, driftstilskudd til private spesialister og tilskudd til privat pleie. Regionalt nivå. 2006. Millioner kroner.

 

 

Helse-foretak/ Insti-tusjoner

Av-skrivninger mv

Netto gjeste-pasient-kostnader

Herav driftstilskudd avtale-spesialister

Herav privat-pleie

Sum

(A+D+E)

B

C

D

E

(F = A+B+C+D+E)

Helse Øst RHF

5 226

518

-55

131

1

5 689

 - herav PHBU

834

93

1

5

0

928

 - herav PHV

4 392

425

-56

126

1

4 761

Helse Sør RHF

2 121

181

13

39

0

2 316

 - herav PHBU

382

32

1

2

0

415

 - herav PHV

1 739

148

12

37

0

1 900

Helse Vest RHF

2 613

220

16

51

1

2 850

 - herav PHBU

443

43

1

0

0

487

 - herav PHV

2 170

178

16

51

1

2 363

Helse Midt-Norge RHF

1 710

158

-13

18

0

1 855

 - herav PHBU

289

17

2

0

0

307

 - herav PHV

1 422

142

-15

18

0

1 548

Helse Nord RHF

1 444

147

15

8

1

1 607

 - herav PHBU

277

18

1

0

0

296

 - herav PHV

1 167

129

14

8

1

1 310

Totalt i landet

13 115

1 225

-23

247

3

14 317

 - herav PHBU

2 225

203

5

7

0

2 434

 - herav PHV

10 890

1 022

-29

240

3

11 883

 

Datakilde: SSB og SINTEF Helse. Definisjoner og omtale av datagrunnlaget se PG1 og PG2, samt PV5 på nettsidene.

Definisjoner og omtale av datagrunnlag. Psykisk helsevern 2006.

Kontaktperson:

Publisert 12. juli 2007

                © SAMDATA 2007    |