Totale driftskostnader til psykisk helsevern for henholdsvis barn og unge og voksne, korrigert for gjestepasientoppgjør. Regionalt nivå. 2005 og 2006. Millioner kroner målt i faste 2006-kroner.

 

 

Psykisk helsevern for barn og unge

Psykisk helsevern for voksne

Sum psykisk helsevern

2005

2006

Pst. endr

2005

2006

Pst. endr

2005

2006

Pst. endr

Helse Øst RHF

777

835

7,4

4 211

4 336

3,0

4 988

5 171

3,7

Helse Sør RHF

360

383

6,5

1 723

1 752

1,7

2 083

2 135

2,5

Helse Vest RHF

420

444

5,8

2 150

2 186

1,6

2 570

2 629

2,3

Helse Midt-Norge RHF

259

291

12,1

1 327

1 406

6,0

1 586

1 697

7,0

Helse Nord RHF

268

278

3,6

1 131

1 181

4,5

1 399

1 459

4,3

Totalt

2 084

2 230

7,0

10 542

10 861

3,0

12 626

13 091

3,7

 

Datakilde: SSB og SINTEF Helse.

Definisjoner og omtale av datagrunnlag. Psykisk helsevern 2006.

Kontaktperson:

 

Publisert 12. juli 2007

                © SAMDATA 2007    |