Totale driftskostnader inkl. avskrivninger mv. til psykisk helsevern for henholdsvis barn og unge og voksne og psykisk helse samlet, målt i kroner per innbygger. Regionalt nivå. 2006.

Datakilde: SSB og SINTEF Helse

Publisert 12. juli 2007

                © SAMDATA 2007    |    samdata@sintef.no    |    Sidekart