Totale driftskostnader til psykisk helsevern i 2005 og 2006 med og uten avskrivninger. Millioner kroner målt i faste 2006-kroner.

 

 

Psykisk helsevern for barn og unge

Psykisk helsevern for voksne

Sum psykisk helsevern

2005

2006

Pst. endr

2005

2006

Pst. endr

2005

2006

Pst. endr

Totale driftskostnader

2 083

2 225

6,8

10 748

10 992

2,3

12 831

13 217

3,0

 + avskrivninger1)

181

203

12,4

922

1 029

11,6

1 102

1 232

11,8

Totale driftskostnader inkl avskrivninger mv. (sum kto 4-7)

2 264

2 428

7,3

11 670

12 021

3,0

13 933

14 449

3,7

 

Datakilde: SSB og SINTEF Helse.

1) Avskrivninger kto 60, husleiekostnader kto 630 og tap og lignende kto 78 i artskontoplan for rapportering av regnskapsdata (Emberland, 2007).

Definisjoner og omtale av datagrunnlag. Psykisk helsevern 2006.

Kontakperson:

 

 

Publisert 12. juli 2007

                © SAMDATA 2007    |