Totale driftskostnader i psykisk helsevern for henholdsvis barn og unge og voksne.
Totale driftskostnader i psykisk helsevern for henholdsvis barn og unge og voksne. Fordelt på totale driftskostnader ved institusjoner, driftstilskudd til private spesialister og tilskudd til privat pleie, eksl. avskrivninger. 2005 og 2006. Millioner kroner målt i faste 2006 kroner og prosentvis endring.

 

 

Psykisk helsevern for barn og unge

Psykisk helsevern for voksne

Sum psykisk helsevern

2005

2006

Pst. endr

2005

2006

Pst. endr

2005

2006

Pst.
endr

Totale driftskostnader

2 083

2 225

6,8

10 748

10 992

2,3

12 831

13 217

3,0

Herav:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institusjoner

2 073

2 218

7,0

10 503

10 749

2,3

12 576

12 967

3,1

Driftstilskudd til private spesialister

10

7

-27,0

238

240

1,1

248

247

0,0

Privatpleie

0

0

 

8

3

-65,6

8

3

-65,6


 

Datakilde: SSB og SINTEF Helse

Definisjoner og omtale av datagrunnlag. Psykisk helsevern 2006.

Kontaktperson:

Publisert 12. juli 2007

                © SAMDATA 2007    |