Polikliniske konsultasjoner etter bosted og behandlingssted HF-områder. Absolutte tall og prosent 2005 og 2006.

Publisert 12. juli 2007

                © SAMDATA 2007    |    samdata@sintef.no    |    Sidekart